آموزش

آموزش عمومی برای همکاران

در این بخش از فیلم‌ها و مستندات لازم برای همکاران شرکت در بخش‌های مختلف جمع‌آوری و انتقال پسماندهای تجاری، خانگی و غیرعفونی و آموزش‌های ارتباطی برای بخش ستادی شرکت می‌باشد.

آموزش عمومی برای شهروندان گرامی

متناسب با خدمات این شرکت، لازم است جهت جلب مشارکت شهروندان بتوانیم آموزش‌های لازم را برای کودکان و بزرگسالان به تناسب آماده و ارائه نمود تا چرخه جمع‌آوری، بازیافت و دفع زباله در طرح کاهش پسماند (کاپ) که به مدیریت سازمان پسماند در جریان است به حداکثر نتایج خود برسد.
در بخش پسماند بیمارستانی، ضرورت آموزش خانواده‌ها خصوصا با توجه به مواردی چون ویروس کرونا، ضرورت جدی‌تری یافته است و این شرکت تلاش خود را در بهبود محیط زیست شهروندان و همکاری با شهرداری تهران مدنظر دارد.

آموزش اختصاصی

این آموزش‌ها برای کاربران سامانه "همیار سلامتی" مرزبار و دیگر مدیران ذیربط کسب‌و‌کارهایی است که با این شرکت همکاری دارند.
آموزش استفاده از امکانات و گزارشات مدیریتی برای کارفرمایان و مدیریت مالی شهری و مراکز درمانی-بهداشتی به تناسب تدارک شده است.

دستورالعمل‌ها و استانداردها

در این بخش فیلم‌ها و مستندات مربوط با استانداردها و دستورالعمل‌های بهداشتی و کسب‌و‌کار را مشاهده خواهید نمود که به نوعی شرح شغل و وظایف هر یک از افراد و سازمان‌ها را در چرخه سلامت شهر و شهروند سالم یادآوری می‌نماید.