مسئولیت اجتماعی

اشتغال و کارآفرینی

افراد مستعد در مشاغل مرتبط می‌توانند درخواست همکاری خود را از طریق فرم همکاری اعلام نمایند، تا هماهنگی‌های لازم انجام پذیرد.
علی‌رغم اینکه شرکت مرزبار دارای حجم وسیعی از خودروها و تجهیزات تملیکی خود برای پذیرش و انجام انواع قراردادها می‌باشد ولیکن تلاش می‌کند فرصت‌های جدید همکاری از دست ندهد و در محیط رقابتی بتواند به رقابت سالمی با شرکت‌های حمل‌و‌نقل معتبر داشته و از توان افراد در بخش خصوصی و شرکت‌های کوچکتر استفاده نماید.

شرکت مرزبار
شرکت مرزبار

آموزش

شرکت خود را متعهد دانسته است تا برای کارکنان در سر فصل‌های شغلی مصوب شرکت و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، آموزش‌های لازم را برقرار نماید. خصوصا برای بخش حمل‌و‌نقل پسماندهای بیومدیکال و ضایعات حساس و خطرناک که با سلامت جامعه مرتبط است.

تعهدات اجتماعی

شرکت در پرداخت حقوق و مزایا، از نظم و انضباط بالا برخوردار بوده و رضایت همکاران کوشا با پرداخت به موقع و تعهدات کارفرمایی با انجام برسد.