خدمات سازمان
حفظ استانداردهای جمع‌آوری و مدیریت پسماند دغدغه همیشگی در سازمان است

ارتباطات B2B

کارفرمایان گرامی، در هر لحظه می‌توانند با ورود به پروفایل مرکز بهداشتی خود، وضعیت جمع‌آوری پسماند خود را مشاهده کنید.

نظارت مردمی

همشهریان گرامی می‌توانند هر گونه تصویر و شرحیاز عدم دقت یا تخلفات احتمالی همکاران را جهت رسیدگی ارسال نمایند.

پسماندهای خطرناک

زباله‌های عفونی و خطرناک نباید درون مخاطن زباله عادی، در محل کار یا زندگی شهروندان تخلیه شوند، با اطلاع دادن این موارد، شهروندان را از خطر برهانید.

قوانین شهری در خصوص پسماند بیمارستانی

شورای شهر تهران، شهرداری و خصوصا سازمان پسماند، بواسطه پیگیری مستمر مسائل مربوط با پسماندهای خطرناک و عفونی، قوانین مختلفی تصویب کرده‌اند که کارشناسان HSE بر اجرای آن نظارت می‌کنند، آن‌ها را ببینید .

قوانین وزارت بهداشت و سازمان‌های محیط زیستی

آموزش‌های عمومی و اختصاصی توسط وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستانی در حد نیاز عموم در این قسمت قابل مطالعه است.

تقسیم‌بندی انواع پسماندها

پسماند‌های عادی و موضوع تفکیک و بازیافت آن‌ها همواره به عنوان بحث‌های خودکفائی، حفظ محیط‌زیست و درآمدزایی مطرح بوده است. دفع پسماند‌های بیمارستانی و خطرناک هزینه‌های گزاف انسانی و تجهیزاتی دارد که بایستی بین مراکز درمانی و نهادهای عمومی به‌خوبی شناخته شده و تقسیم کار صورت پذیرد.

درخواست حمل زباله
اگر تمایل به حمل زباله عفونی و غیر عفونی خود را دارید فرم زیر را تکمیل کنید