بخشودگی ۵۰تا۷۰درصد از جرایم دیرکرد عوارض نوسازی به شهروندان

شهرداری تهران

جمال بافرانی با بیان اینکه به استناد مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران ، چنانچه بدهکاران عوارض نوسازی در شهر تهران بدهی معوقه سالهای گذشته خود را به طور یکجا پرداخت نمایند نسبت به اعطای مزایا و تسهیلات تشویقی به میزان حداکثر۷۰% جرائم دیرکرد به آنان اقدام می شود.
وی درباره زمان و نحوه اعطای این تسهیلات یاد آور شد مدت اجرای این مصوبه محدود می باشد و شهروندان تهرانی می توانند با مراجعه به پرتال اینترنتی شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir و پرتال اداره کل تشخیص و وصول درآمد به نشانی http://daramad.tehran.ir ، ادارات درآمد شهرداری های مناطق ۲۲گانه و یا نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک شهر ، نسبت به پرداخت عوارض و جرائم خود اقدام کنند.

ادامه