منابع مالی پایدار برای سازمان آتش نشانی تعیین شد

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورا بررسی لایحه تامین و استقلال منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در دستور کار شورا قرار گرفت.
بر اساس این لایحه علاوه بر عوارض آتش نشانی که باید هنگام اخذ پروانه پرداخت شود ساختمان های غیر مسکونی موظف به پرداخت بهای خدمات ایمنی آتش نشانی خواهند بود.

ادامه