مساحت کمربند سبز تهران به بیش از ۳۹ هزار هکتار رسید

علی محمدمختاری، با بیان اینکه تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تنها ۳ پارک جنگلی سرخه حصار، چیتگر و لویزان با مجموع مساحتی حدود ۲ هزار و ۹۰۰۰ هکتار به عنوان کمربند سبز شهر تهران شناخته می شد، گفت: طی سه دهه اخیر، مساحت کمربند سبز شهر تهران از ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار به ۳۹ هزار و ۱۳۲ هکتار تا کنون رسیده است، به عبارت دیگر تنها در طرح توسعه کمربند سبز بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته ایم.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به اینکه در بخش درون شهری تعداد بوستان ها تا قبل از انقلاب اسلامی ۷۵ بوستان بود، تصریح کرد: هم اکنون این تعداد به بیش از ۲ هزار و ۲۱۱ بوستان رسیده و سرانه فضای سبز از یک مترمربع به ۱۶٫۴۹ مترمربع افزایش یافته است.

ادامه