پردازش و بازیافت

عملیات فرآیند پردازش شامل سه مرحله ورودی، جداسازی و خروجی می‌باشد. بخش‌های عملیات ورودی شامل سکوی تخلیه، اسلت و قیف تغذیه می‌باشد. ماشین های جمع آوری زباله به راحتی زباله های خود را روی اسلت تخلیه می کنند و اسلت زباله ها را به سمت خطوط جدا ساز هدایت می نمایند.

با اجرای صحیح این طرح چگالی زباله تا رقم ۴۰۰ گیلوگرم بر متر مکعب قابل افزایش است. بنابراین مرحله ذخیره سازی اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند و هر چه بر روی سیستم‌های ذخیره‌سازی فعالیت بیشتر و بهتری انجام گیرد، انجام مرحله‌ی بعدی که شامل جمع‌آوری می‌باشد در چرخه مدیریت پسماند با کیفیت بهتری انجام خواهد پذیرفت، لذا رویکرد این برنامه به سمت ذخیره‌سازی متناسب با وضعیت اجتماعی و تولید زباله در کشور باشد.

گفتنی است که در حال حاضر روزانه به طور متوسط ۲۰۰ تن پردازش توسط شرکت مرزبار انجام می شود.