لاستیک های فرسوده به چرخه مصرف برمی گردد

طرح جمع آوری لاستیک های فرسوده خودروهای سبک و سنگین در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه به اجرا درآمد.

پیشرفت ها و تغییرات جامعه شهری و همچنین درآمد طبقات مختلف اجتماع،  برکمیت وکیفیت پسماندها  و متعاقبا”  نحوه مدیریت تولید ، ذخیره در محل ، جمع آوری ، حمل و نقل ،پردازش و بازیافت و نهایتاً دفع پسماند تاثیر بسزایی خواهد داشت.

بر همین اساس مدیریت شهری تمرکز ویژه ای بر موضوع مدیریت پسماند و بازگشت هر چه بیشتر منابع به چرخه مصرف دارد و متناسب با این تغییرات طرح ها ی بروزی  را به اجرا در می آورد.

مهندس باقرصاد، قائم مقام معاونت خدمات شهری و سرپرست سازمان؛ با اشاره به موارد مذکور خاطر نشان کرد: باتوجه به اهمیت مدیریت پسماندهای حجیم از جمله لاستیک های فرسوده طرح جمع آوری لاستیک های فرسوده خودروهای سبک و سنگین در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه به اجرا درآمد.

قائم مقام معاونت خدمات شهری با اشاره به اهمیت بازیافت لاستیک های  فرسوده در حفاظت از محیط زیست؛  ایجاد اشتغال، درآمدزایی و تولید مواد اولیه در کشور را از دیگر مزایای طرح جمع آوری جدا گانه لاستیک های فرسوده بر شمرد و افزود: از آنجایی که لاستیک و پلاستیک مانگاری زیادی در طبیعت دارند و قابل تجزیه بیولوژیکی نیز نیستند، زیان های وسیعی را متوجه محیط زیست می نمایند .

سرپرست سازمان مدیریت پسماند با اشاره به بند ۵ ماده ۲ قانون مدیریت پسماند و تشریح پسماند های صنعتی همچنین ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی این قانون در خصوص شرایط تولید کنندگان و وارد کنندگان اقلام صنعتی اظهار داشت: در راستای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی وبه منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست شهری ، علیرغم اینکه سازمان وظیفه ای دراین خصوص طبق قانون ندارد، ضمن برنامه ریزی و صدور بخشنامه به مناطق شهرداری تهران در خصوص تفکیک لاستیک های فرسوده و انتقال و نگهداری آن در محل های چاردیواری ، اقدام به جمع آوری وحمل و دفع لاستیک های  فرسوده  نموده است.

وی در ادامه افزود:  از اوایل سال جاری مجتمع پردازش و دفع آرادکوه در یک طرح جهادی اقدام به جمع آوری کلیه لاستیک های فرسوده موجود در پسماندهای پذیرش شده در خطوط پردازش نموده است و در ۲ مرحله فراخوان ملی خواستار جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی و ساخت صنایع تبدیلی و بازیافت آن از طریق رسانه ها گردیده است .

مهندس  باقرصاد در انتها اظهار امیدواری کرد که سازمان مدیریت پسماند مصمم است در آینده ای نزدیک ضمن جلوگیری از دفن مستقیم  لاستیک های فرسوده گام های موثری را در خصوص بازیافت این مواد به منصه ظهور بگذارد.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند