دغدغه های اصلی شهرداری در برنامه ششم توسعه مغفول مانده است

ناصر امانی با اشاره به ایرادات وارده به برنامه ششم توسعه با بیان اینکه حتی بعضی از احکام برنامه ششم توسعه برای حوزه مدیریت شهری ایجاد تنگنا و مشکل می کند، در این باره اعلام کرد: یکی از این احکام موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که در لایحه برنامه ششم توسعه کاملا متمرکز شده است.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه عوارض محلی تبدیل به مالیات شده است و مالیات باید در اختیار وزارت کشور و استانداری ها قرار گرفته و سیر طولانی برای پرداخت آن به مدیریت شهری تبیین شده است.


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران افزود: در یکی از احکام برنامه ششم توسعه، شهرداری به شکل یک پیمانکار دیده شده و گفته شده است که نهادهای دولتی می توانند برخی از وظایفشان را به شکل خرید خدمت به شهرداری ها واگذار کنند.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد در این بخش ، تلاش شده شهرداری ها تبدیل به پیمانکار سازمان های دولتی شده و وظایف این سازمان ها را به صورت یک پیمانکار تحویل گرفته و از طرف آنها این وظایف را انجام دهند که کاملا محل اشکال است.
امانی تاکید کرد: اعتقاد مدیریت شهری بر این است که جزوی از ساختار نظام بوده و باید وظایفی که در اختیار دولت است طبق آنچه در قانون برنامه پنجم پیش بینی شده بود به شهرداری منتقل شود به طوری که بالغ بر ۲۰ وظیفه تعیین شده بود که باید با پیش بینی ساز و کارهای لازم تشکیلاتی و بودجه ای به حوزه مدیریت شهری منتقل شود اما نه تنها این موضوع مورد توجه قرار نگرفته بلکه در صورت تصویب احکام برنامه ششم توسعه، مشکلات جدی در مقابل مدیریت شهری قرار می گیرد.
وی افزود: متاسفانه احکام پیشین در لایحه برنامه ششم تغییر کرده اند به طوری که این گونه پیش بینی شده است که شهرداری های بالای یک صد هزار نفر جمعیت می توانند اگر خودشان داوطلب بودند، وظایف پیش بینی شده را عهده دار شوند .
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری خاطرنشان کرد: اینکه شهرداری ها با چه امکاناتی و توانمندی بتوانند این کار را انجام دهند طبیعتا از موضوعاتی است که در برنامه ششم ابهام دارد و در صورت تصویب، حوزه مدیریت شهری را دچار مشکل می کند.
امانی با اشاره به دغدغه های اصلی شهرداری در حوزه مدیریت شهری همانند بحث محیط زیست ، حمل و نقل عمومی ، پیشگیری و بحران و آلودگی هوا اظهار کرد: متاسفانه همه این موارد در لایحه برنامه ششم مغفول مانده است.
معاون شهردار تهران خاطر نشان کرد: ما توقع داشتیم حداقل در مورد هر یک از موضوعات مهم شهری در بحث های محیط زیستی و حمل و نقل یک حکم در برنامه ششم توسعه تعیین شود و حتی یک فصل جداگانه برای موضوع مدیریت شهری در لایحه پیش بینی شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
امانی اعلام کرد: در یکی از احکام لایحه برنامه ششم کل آئین نامه های مالی و اداری شهرداری ها باید در وزارت کشور قطعی شده  و تصویب شود و به نوعی از شوراهای اسلامی در شهرها سلب مسئولیت و سلب اختیار می شود که این باعث نگرانی ما است.