درباره مرزبار


dr3شرکت حمل و نقل مرزبار از سال ۱۳۷۱ به مدیریت آقای محمد پازوکی تاسیس و فعالیت خود را در زمینه های مختلف خدمات شهری و حمل و نقل آغاز به کار نمودند.

این شرکت از سال ۱۳۷۱ تاسیس و خدمات اجرایی خود را درزمینه های بازیافت,خدمات شهری,حمل زباله و حمل مواد نفتی آغاز نموده و در حال حاضر با داشتن ۶۰ دستگاه سیمی تریلر روبسته و ۳۰ دستگاه کشنده و پرسنل فعال در زمینه خدمات شهری , و اولین مجری و سرمایه گذار پردازش در ایستگاه های خدمات شهری می باشد و از بزرگترین و با سابقه ترین شرکتهای خدمات شهری در ایران است .

یکی از نکات قابل توجه این است که شرکت مرزبار اولین شرکت حمل و نقل زباله بوده که با سرمایه گذاری در ساخت سیمی تریلر های روبسته (۲ محور  و ۳ محور بالنی )گام بسیار مهمی در این امر برداشته و به  آرزوی ۲۰ ساله شهرداری تهران جامه عمل پوشانده است.در حال حاضر راهبری و حمل زباله از ایستگاه کوهک تهران با ۱۲ دستگاه کشنده و ۲۰ دستگاه سیمی تریلر بطور شبانه روزی ۸۰۰ تن زباله را از ایستگاه به مقصد کهریزک و راهبری و حمل زباله از ایستگاه بیهقی تهران با ۱۷دستگاه  کشنده و ۲۰ دستگاه سیمی تریلر بطور شبانه روز ۸۰۰ تن زباله را به مقصد کهریزک حمل و بازیافت و جداسازی ۲۰۰ تن زباله در ایستگاه کوهک را عهده دار می باشد .