بخشودگی ۵۰تا۷۰درصد از جرایم دیرکرد عوارض نوسازی به شهروندان

شهرداری تهران

جمال بافرانی با بیان اینکه به استناد مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران ، چنانچه بدهکاران عوارض نوسازی در شهر تهران بدهی معوقه سالهای گذشته خود را به طور یکجا پرداخت نمایند نسبت به اعطای مزایا و تسهیلات تشویقی به میزان حداکثر۷۰% جرائم دیرکرد به آنان اقدام می شود.
وی درباره زمان و نحوه اعطای این تسهیلات یاد آور شد مدت اجرای این مصوبه محدود می باشد و شهروندان تهرانی می توانند با مراجعه به پرتال اینترنتی شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir و پرتال اداره کل تشخیص و وصول درآمد به نشانی http://daramad.tehran.ir ، ادارات درآمد شهرداری های مناطق ۲۲گانه و یا نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک شهر ، نسبت به پرداخت عوارض و جرائم خود اقدام کنند.


وی تصریح کرد : این مصوبه شامل مودیانی است که تا پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکرده اند که با ابلاغ این تسهیلات ، امکان بهره مندی از ۵۰تا۷۰درصد تسهیلات جرائم دیرکرد عوارض نوسازی فراهم شده است ضمنا مشمول شدن این تسهیلات فقط برای مودیانی است که تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ عوارض سال جاری را نیز پرداخت کنند.
شهردار این منطقه اظهار داشت : تمامی مودیان ، تا پایان آذرماه فرصت بهره مندی از تسهیلات فوق را دارند و ذینفعان می توانند با مراجعه به ادارات درآمد مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران و دفاتر خدمات الکترونیک شهر ، نسبت به پرداخت بدهی و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنند.
بافرانی در پایان افزود : شهروندانی که در عوارض نوسازی بدهکار هستند اگر به شهرداری مراجعه کرده و نسبت به پرداخت نقدی عوارض خود اقدام کنند بین ۵۰تا۷۰درصد از جریمه دیرکرد آنها بخشیده می شود و این تسهیلات بر اساس عوارض پسماند مسکونی و غیر مسکونی محاسبه خواهد شد.