شرکت مرزبار در یک نگاه

شرکت مرزبار در سال ۱۳۷۱ تاسیس و خدمات اجرایی خود را در زمینه‌های بازیافت، خدمات شهری، حمل زباله، حمل مواد نفتی آغاز نموده و در حال حاضر با داشتن ۶۰ دستگاه سمی تریلر روبسته و ۳۰ دستگاه کشنده و پرسنل فعال در زمینه خدمات شهری، اولین مجری و سرمایه‌گذار پردازش و حمل در ایستگاه‌های خدمات شهری می‌باشد و از بزرگترین و با سابقه‌ترین شرکت‌های خدمات شهری در ایران است.

یکی از نکات قابل توجه این است که شرکت مرزبار اولین شرکت حمل و نقل زباله بوده که با سرمایه‌گذاری در ساخت سیمی تریلرهای روبسته (۲ محور  و ۳ محور بالنی )گام بسیار مهمی در این امر برداشته و به  آرزوی ۲۰ ساله شهرداری تهران جامه عمل پوشانده است.در حال حاضر راهبری و حمل زباله از ایستگاه کوهک تهران با ۱۴ دستگاه کشنده و ۲۰ دستگاه سیمی تریلر بطور شبانه روزی ۹۰۰ تن زباله را از ایستگاه به مقصد کهریزک و راهبری و حمل زباله از ایستگاه بیهقی تهران با ۱۷دستگاه  کشنده و ۲۰ دستگاه سیمی تریلر بطور شبانه روز ۹۰۰ تن زباله را به مقصد کهریزک حمل و بازیافت و جداسازی ۲۰۰ تن زباله در ایستگاه کوهک را عهده دار می باشد.

همچنین در زمینه طراحی، ساخت و تولید سمی تریلرهای حمل زباله دو محور و سه محور فعالیت دارد.

شرکت مرزبار

خدمات شرکت مرزبار

خدمات شهری
بازیافت
حمل زباله
جمع آوری خاک و نخاله
ستاد برف روبی
حمل مواد سوختی
تولید

اخبار و تازه‌ها